LINKI DO WYWIADÓW

„Koronaedukacja. Zdalna szkoła stała się bezlitosna” (28.12.2020, „Polityka”)
„Pandemia wyzwaniem, ale i szansą dla organizacji wychowawczych i edukacyjnych (14.10.2020, portal ngo.pl)
„Katastrofa? Co rodzice myślą o zdalnej nauce w polskich szkołach” (10.10.2020, „Polityka”)
„Odebranie uprawnień radzie rodziców to błąd” (15.07.2020, „Gazeta Prawna”)
„Online nie zdaje egzaminu” (27.05.2020, „Tygodnik Powszechny”)
„Pomóżmy sobie sami” (16.04.2020, „Tygodnik Powszechny”)
„Koronaferie wkrótce się skończą” (27.03.2020, „Tygodnik Powszechny”)
„Szkoła rodzicielska” (1.09.2019, „Tygodnik Powszechny”)

 

WYBRANE PUBLIKACJE (pdf)

NAUKOWE
nowe! Wyzwania edukacji zdalnej przed jakimi stoją dzieci – perspektywa rodziców
Rodzice i nauczyciele o problemach pierwszych trzech miesięcy edukacji zdalnej
Google Trends jako narzędzie użyteczne dla badaczy niepełnosprawności
Wybrane problemy i dylematy etyczne w badaniach z udziałem rodziców dzieci z zespołem Aspergera
Organizacje pozarządowe w szkole – podstawy formalne, podejmowanie działalności, rola rady rodziców
Wolontariat uczniów w systemie oświaty po reformie edukacji w 2017 r.

RAPORTY
Sytuacja dzieci z zespołem Aspergera w Polsce. Raport z badań 2014
Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

KSIĄŻKI
Budżet uczniowski
Mam dziecko z niepełnosprawnością. Poradnik dla rodziców
Stowarzyszenie rodziców. Tworzenie. Rozwój. Wolontariat kompetencji
Rada rodziców – 61 ważnych pytań
Mam dziecko z zespołem Aspergera. Poradnik dla rodziców
Rodzice w szkole, przedszkolu, na osiedlu
Jak promować NGO. Praktyczny poradnik promocji dla małych organizacji

DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ
Rodzice o koronaedukacji – wnioski z ankiety
Program wychowawczo-profilaktyczny w praktyce
Wolontariat uczniów w szkole (cz. 2)
Wolontariat uczniów w szkole (cz. 1)
Porozumienie szkoły z organizacją pozarządową
Organizacje pozarządowe w szkole