WYBRANE PUBLIKACJE (pdf)

NAUKOWE
nowe! Język jako narzędzie przemocy. Uczeń z zespołem Aspergera w polskiej szkole („Heteroglossia. Studia kulturoznawczo-filologiczne”)
nowe! Wykorzystanie metody analizy pola semantycznego do rekonstrukcji pojęcia „rada rodziców” („Przegląd Socjologii Jakościowej”)
nowe! Wreszcie się wyspałam, po raz pierwszy sama upiekłam bułeczki – spojrzenie na pierwszy tydzień pandemii COVID-19 w Polsce („Przegląd socjologiczny”)
Internet szansą dla dziecka z zespołem Aspergera
Kalendarium edukacji zdalnej – co wynika z ministerialnych rozporządzeń („Youth in Central and Eastern Europe”)
Szkolne programy wychowawczo-profilaktyczne – idea a rzeczywistość („Resocjalizacja Polska”)
Wyzwania edukacji zdalnej przed jakimi stoją dzieci – perspektywa rodziców („Dziecko Krzywdzone”)
Rodzice i nauczyciele o problemach pierwszych trzech miesięcy edukacji zdalnej
Dziecko w organizacji pozarządowej czyli gdzie?
Wolontariat uczniów w szkole – problemy teraźniejszości, spojrzenie w przyszłość („Praca Socjalna”)
Ulgi dla osób z niepełnosprawnością w polskich atrakcjach turystycznych
Google Trends jako narzędzie użyteczne dla badaczy niepełnosprawności („Studia Humanistyczne AGH”)
Czarno-biało – nauczyciele w oczach rodziców dzieci z zespołem Aspergera
Wybrane problemy i dylematy etyczne w badaniach z udziałem rodziców dzieci z zespołem Aspergera („Przegląd Socjologiczny”)
Organizacje pozarządowe w szkole – podstawy formalne, podejmowanie działalności, rola rady rodziców („Trzeci Sektor”)
Wolontariat uczniów w systemie oświaty po reformie edukacji w 2017 r. („Trzeci Sektor”)

KSIĄŻKI NAUKOWE POD REDAKCJĄ
nowe! Młoda socjologia o społeczeństwie
Niepełnosprawność i edukacja
Dziecko w organizacji pozarządowej zob. także: www.dziecko-ngo.pl
Wirtualizacja życia osób z niepełnosprawnością
Zrozumieć niepełnosprawność. Problemy, badania, refleksje
Jak badać zjawisko niepełnosprawności. Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością

RAPORTY
Sytuacja dzieci z zespołem Aspergera w Polsce. Raport z badań 2014
Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

KSIĄŻKI INNE
Budżet uczniowski
Mam dziecko z niepełnosprawnością. Poradnik dla rodziców
Stowarzyszenie rodziców. Tworzenie. Rozwój. Wolontariat kompetencji
Rada rodziców – 61 ważnych pytań
Mam dziecko z zespołem Aspergera. Poradnik dla rodziców
Rodzice w szkole, przedszkolu, na osiedlu
Jak promować NGO. Praktyczny poradnik promocji dla małych organizacji

DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ
Rodzice o koronaedukacji – wnioski z ankiety
Program wychowawczo-profilaktyczny w praktyce
Wolontariat uczniów w szkole (cz. 2)
Wolontariat uczniów w szkole (cz. 1)
Porozumienie szkoły z organizacją pozarządową
Organizacje pozarządowe w szkole

 

LINKI DO WYWIADÓW
„Koronaedukacja. Zdalna szkoła stała się bezlitosna” (28.12.2020, „Polityka”)
„Pandemia wyzwaniem, ale i szansą dla organizacji wychowawczych i edukacyjnych (14.10.2020, portal ngo.pl)
„Katastrofa? Co rodzice myślą o zdalnej nauce w polskich szkołach” (10.10.2020, „Polityka”)
„Odebranie uprawnień radzie rodziców to błąd” (15.07.2020, „Gazeta Prawna”)
„Online nie zdaje egzaminu” (27.05.2020, „Tygodnik Powszechny”)
„Pomóżmy sobie sami” (16.04.2020, „Tygodnik Powszechny”)
„Koronaferie wkrótce się skończą” (27.03.2020, „Tygodnik Powszechny”)
„Szkoła rodzicielska” (1.09.2019, „Tygodnik Powszechny”)

 

LINKI DO PROGRAMÓW KONFERENCJI NAUKOWYCH
2022 – Forum Młodych Socjologów – księga abstraktów
2023 – „Dziecko w spektrum autyzmu – aktualne badania i refleksje naukowe” – program
2023 – II Forum Młodych Socjologów – program
2023 – III OKN „Organizacje pozarządowe i wolontariat w szkole” – program
2023 – OKN „Warszawa w badaniach socjologów” – program