ngo

Czy III sektor to coś więcej niż stowarzyszenia i fundacje?

Takie pytanie dość często otrzymuję podczas rozmaitych szkoleń dla… właśnie trzeciego sektora. Odpowiedź jest prosta: tak, oczywiście! Jest ich zresztą sporo. Wynika to z konstrukcji podziałów na trzy sektory (napiszę o tym szerzej innym razem). Generalnie: I sektor – to sektor publiczny, II sektor – to sektor biznesowy, nastawiony na zysk, no i mamy III sektor, do którego zalicza się… wszystkie te podmioty, których nie da się przypisać do pierwszych dwóch sektorów. Takich podmiotów udało mi się zidentyfikować ponad 50! Oto one:
– stowarzyszenia
– stowarzyszenia zwykłe
– jednostki terenowe stowarzyszeń mające osobowość prawną
– związki stowarzyszeń
– fundacje
– kółka rolnicze
– koła gospodyń wiejskich
– rolnicze zrzeszenia branżowe
– związki rolników, kółek i organizacji rolniczych
– związki rolniczych zrzeszeń branżowych
– izby rolnicze
– związki zawodowe rolników indywidualnych
– cechy rzemieślnicze
– izby rzemieślnicze
– Związek Rzemiosła Polskiego
– izby gospodarcze
– Krajowa Izba Gospodarcza
– zrzeszenia handlu i usług
– zrzeszenia transportu
– ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług
– ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu
– inne organizacje przedsiębiorców
– związki pracodawców
– federacje i konfederacje związków pracodawców
– związki zawodowe
– jednostki organizacyjne związków zawodowych posiadające osobowość prawną
– ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych
– ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje)
– okręgowe izby radców prawnych
– Krajowa Izba Radców Prawnych
– izby notarialne
– Krajowa Rada Notarialna
– izby komornicze
– Krajowa Rada Komornicza
– izby lekarskie
– kluby sportowe
– uczniowskie kluby sportowe
– związki sportowe
– polskie związki sportowe
– stowarzyszenia kultury fizycznej
– ochotnicze straże pożarne
– Polski Czerwony Krzyż
– koła łowieckie
– Polski Związek Łowiecki
– stowarzyszenia ogrodowe
– Polski Związek Działkowców
– spółki wodne
– związki spółek wodnych
– partie polityczne
– uczelniane samorządy studenckie
– Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
– rady rodziców.

Szokujące? Pewnie tak. Warto pamiętać o tych podmiotach, zwłaszcza gdy na podstawie wiedzy dot. kilku znanych stowarzyszeń czy fundacji będziemy mieli pokusę formułowania zgeneralizowanych sądów dotyczących całego III sektora…

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments