AD87A571-108B-4574-BD31-170D53D80F48

Uczniowie z niepełnosprawnością

Uczniowie z niepełnosprawnością to – zgodnie z prawem oświatowym uczniowie:

  • niesłyszący
  • słabosłyszący
  • niewidomi
  • słabowidzący
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi (czyli jednocześnie co najmniej z dwiema z powyższych).

Ilu jest tych uczniów?

Według Systemu Informacji Oświatowej (dane na 30.09.2018) w roku szkolnym 2018/2019 było to 190 855 dzieci, a 35% z nich (66 530) przebywało w placówkach specjalnych. Więcej szczegółów na obrazku poniżej.

 

Comments are closed.