Odesłania do literatury to kwestia sprawiająca sporo problemów. Oto najważniejsze zasady:

  • Generalna zasada 1: stosujemy przypisy wg APA 7, czyli w nawiasach okrągłych, w formacie: (nazwisko, rok, s. strona). PRZYKŁAD: (Całek, 2018, s. 71).
  • Generalna zasada 2:  należy unikać przypisów dolnych w tekście, zamieszczając je tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

 

Zasady szczegółowe pisania odsyłaczy:

  • Gdy nazwisko autora znajduje się w tekście: sam rok wydania w nawiasie okrągłym. PRZYKŁAD: „… Szczepański (1972) wskazuje na…”.
  • Gdy nazwisko autora nie zostało wcześniej podane w tekście: nazwisko i rok publikacji na końcu tekstu . PRZYKŁAD: „… (Szczepański, 1972).”.
  • Cytat z numerem strony: nazwisko autora, rok wydania, numer strony. PRZYKŁAD: (Szczepański, 1972, s. 303).
  • Gdy autorów jest dwóch: nazwiska i data wydania. PRZYKŁAD: (Niedbalski i Żuchowska-Skiba, 2020).
  • Gdy autorów jest trzech i więcej: pierwsze nazwisko z dopiskiem „i in.” i data wydania. PRZYKŁAD: (Całek i in., 2020).
  • Gdy powołujemy się na kilku autorów: nazwiska z datami, oddzielone średnikami, ważne: ułożone chronologicznie. PRZYKŁAD: „…było to przedmiotem zainteresowania wielu badaczy (Dudkiewicz, 2016; Męcfal, 2016; Rancew-Sikora i Cymbrowski, 2016; Surmiak 2019)…”.
  • Gdy powołujemy się na odsyłacz z innej publikacji: zapis pierwotnego źródła (wg powyższych zasad), słowo „za:” i źródło odsyłacza. PRZYKŁAD: (Alexander, 1985, s. 50 za: Hałas, 2012, s. 81).

 


Zobacz też:

Kwestie najważniejsze
Cytaty
Zapis bibliografii
Checklista przed wysłaniem

Drobiazgi interpunkcyjne
Drobiazgi ortograficzne – razem czy osobno
Błędy słownikowe