Odesłania do literatury to kwestia sprawiająca sporo problemów. Oto najważniejsze zasady:

  • Generalna zasada 1: stosujemy przypisy harwardzkie, czyli w formacie: (nazwisko rok: strona). PRZYKŁAD: (Całek 2018: 71).
  • Generalna zasada 2:  należy unikać przypisów dolnych w tekście, zamieszczając je tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

 

Zasady szczegółowe pisania odsyłaczy:

  • Gdy nazwisko autora znajduje się w tekście: sam rok wydania w nawiasie okrągłym. PRZYKŁAD: „… Szczepański (1972) wskazuje na…”.
  • Gdy nazwisko autora nie zostało wcześniej podane w tekście: nazwisko i rok publikacji (bez przecinka) na końcu tekstu. PRZYKŁAD: „… (Szczepański 1972).”.
  • Cytat z numerem strony: nazwisko autora i rok wydania (bez przecinka), dwukropek, numer strony. PRZYKŁAD: (Szczepański 1972: 303).
  • Gdy autorów jest kilku: nazwiska (po przecinkach) i (bez spacji) data wydania. PRZYKŁAD: (Całek, Niedbalski, Żuchowska-Skiba 2020).
  • Gdy autorów jest więcej niż trzech: za pierwszym razem wszystkie nazwiska a potem pierwsze nazwisko z dopiskiem „i in.”. PRZYKŁAD: (Całek, Niedbalski, Racław, Żuchowska-Skiba 2020), potem: (Całek i in. 2020).
  • Gdy powołujemy się na kilku autorów: nazwiska z datami, oddzielone średnikami, ważne: ułożone chronologicznie. PRZYKŁAD: „…było to przedmiotem zainteresowania wielu badaczy (Dudkiewicz 2016, Męcfal 2016, Rancew-Sikora, Cymbrowski 2016, Surmiak 2019)…”.
  • Gdy powołujemy się na odsyłacz z innej publikacji: zapis pierwotnego źródła (wg powyższych zasad), słowo „za:” i źródło odsyłacza. PRZYKŁAD: (Alexander 1985: 50 za: Hałas 2012: 81).
  • Gdy powołujemy się na dokument bez autorów: skrót nazwy i rok. PRZYKŁAD: „… w raporcie Najwyższej Izby Kontroli (NIK 2018) przedstawione zostały…”. Kolejnym razem: „…w przywołanym raporcie NIK (2018)…”.

 


Zobacz też:

Kwestie najważniejsze
Cytaty
Zapis bibliografii
Checklista przed wysłaniem

Drobiazgi interpunkcyjne
Drobiazgi ortograficzne – razem czy osobno
Błędy słownikowe