Informacje dla studentów ISNS UW dot. przedmiotu
„Przygotowanie i realizacja projektu badawczego”

 

KONSULTACJE 20 STYCZNIA 2021
(dla zainteresowanych grup)

11.30–11.45 – grupa studenckiej pomocy psychologicznej
11.45–12.00 – grupa małżeńska
12.00–12.15 – grupa bodyshamingowa
12.15–12.30 – grupa platform streamingowych
12.30–12.45 – grupa haseł klimatycznych
12.45–13.00 – grupa restrykcyjna
13.00–13.15 – grupa LGBT+
13.15–13.30 – grupa instagramowa
13.30–13.45 – grupa hulajnogowa
13.45–14.00 – termin wolny
14.00–14.15 – termin wolny
14.15–14.30 – termin wolny
14.30–14.45 – termin wolny

 

WAŻNE!
EGZAMIN: 3 lutego (środa), w godz. 10.00-13.00

 

PLIKI

Sylabus zajęć
Gdzie szukać źródeł do tekstów naukowych – prezentacja z zajęć
Harmonogram i budżet projektu badawczego – prezentacja z zajęć
Cykl produkcyjny raportu – prezentacja z zajęć
Struktura raportu badawczego – prezentacja z zajęć
Styl naukowy – prezentacja z zajęć
Narzędzie do autoewaluacji
Arkusz do oceny raportów

 

KONTAKT:

standardowo: g.calek@uw.edu.pl
szybko: https://www.facebook.com/calek.grzegorz/