eksperymentRR

Eksperyment dla RR

Uwaga! Szukam rad rodziców, które podejmą świadomą decyzję, aby przez pół roku (a najlepiej przez cały rok szkolny) funkcjonować… bez żadnych pieniędzy. Czyli ani nie będą pozyskiwać jakichkolwiek funduszy (w szczególności nie zbierać składek od rodziców), ani nie będą miały jakichkolwiek wydatków.

Skąd ten pomysł? Po raz kolejny, przy okazji prowadzonych szkoleń i konsultacji, przekonałem się ostatnio, że finanse rady rodziców to ten element, który te rady… zabija. Dlaczego? Z wielu powodów, wymienię tylko kilka:

  • Bo sprawy finansów zajmują masę czasu rady rodziców, czasu, którego już nie starcza na podejmowanie działań realnie wpływających na dobro uczniów.
  • Bo są ekscytujące – uruchamiają w ludziach (rodzicach) emocje, a czasem także najgorsze instynkty, pobudzają ducha walki, budują teorie spisowe, doprowadzając często do takich emocji, które uniemożliwiają dalszą dobrą współpracę opartą na zaufaniu.
  • Bo – z powodów, o których mowa wyżej – zabierają cenną energię. Cenną, bo zwykle nie ma jej w nadmiarze i rzadko starcza radom rodziców aż do końca roku…
  • Bo zmuszają do żebrania o składki, które są dobrowolne, co jeszcze zwiększa żenujący charakter podejmowanych przez rady rodziców żebraczych działań.
  • Bo często umacniają bezrefleksyjność, a nawet patologię w funkcjonowaniu rad rodziców – wydajemy pieniądze na kwiatki, papier toaletowy i inne „pasjonujące” wydatki.

Co zatem proponuję? Mam pewien pomysł. Pomysł na eksperyment, który krótko można opisać tak: rada rodziców rezygnuje z gromadzenia funduszy, zatem nie musi podejmować żadnych działań (czasem wątpliwych etycznie czy żenujących) związanych z żebraniem o składki oraz unika kłótni o to, na co środki rady rodziców wydać. W zamian ma czas na to, aby zająć się realnym wpływaniem na jakość działań edukacyjnych i wychowawczych w szkole swoich dzieci.

Jak to zrobić? Wystarczy na początek prosta uchwała, na przykład taka:

 

Uchwała Rady Rodziców
Szkoły … w …

Rada rodziców Szkoły … w … postanawia, że w roku szkolnym 2018/2019 nie będzie gromadzić funduszy, w szczególności pochodzących z dobrowolnych składek rodziców, a tym samym nie planuje w tym roku szkolnym żadnych wydatków.

Uzasadnienie

Art. 84 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe stanowi: „W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 ust. 4”. Z tego przepisu wynika, że gromadzenie funduszy jest prawem, a nie obowiązkiem rady rodziców.

Rada rodziców stoi na stanowisku, że korzystne dla naszej szkoły będzie świadome zrezygnowanie z tej możliwości, co pozwoli uniknąć sporów w sprawie wydatków, uwolni ją od konieczności motywowania rodziców do opłacania dobrowolnych przecież składek, a przede wszystkim da możliwość skoncentrowania się na innych, dużo ważniejszych, bo mających bezpośredni wpływ na nasze dzieci, uprawnieniach rady rodziców, jak np. opiniowanie funkcjonowania w szkole stowarzyszeń i organizacji czy przygotowanie w porozumieniu z radą pedagogiczną i uchwalenie dobrego merytorycznie programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

Szukam szkół, które zechcą sprawdzić w praktyce, że można się uwolnić od myślenia o radzie rodziców w kategoriach wyłącznie finansów i że warto znaleźć sens swego działania w innych sprawach – dużo ważniejszych z punktu widzenia dobra własnych dzieci.

Zainteresowanych proszę o kontakt: g.c [małpka] onet.pl.

Comments are closed.