CAŁA MONOGRAFIA (4 MB)
Dziecko w organizacji pozarządowej

ROZDZIAŁY

INSPIRACJE TEORETYCZNE
Beata Tylewska-Nowak – Dziecko i dzieciństwo – wybrane kategorie znaczeniowe
Grzegorz Całek – Dziecko w organizacji pozarządowej, czyli gdzie
Magdalena Szafranek – Dlaczego prawo nie chroni dobra dziecka
Julia Pasternak, Marta Zdunek – Prawna legalizacja dziecka jako wolontariusza

BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO
Paulina Waszkiewicz – Bezpieczeństwo życia i zdrowia dziecka a działania organizacji pozarządowych
Edyta Sielicka – Internet jako przestrzeń działań pomocowych organizacji pozarządowych
Maciej Maraszkiewicz – Organizacje pozarządowe jako podstawowy element wsparcia wychowawczego

DZIECKO JAKO WOLONTARIUSZ
Anna Wachowiak, Małgorzata H. Herudzińska – Uczniowie szkół podstawowych i wolontariat
Beata Nosek – Wolontariat młodzieżowy szansą i wyzwaniem dla organizacji pozarządowej
Mateusz Rutkowski – Adolescenci – wolontariusze w organizacji wspierającej seniorów

PRAKTYCZNE PRZESTRZENIE DZIAŁANIA ORGANIZACJI
Patrycja Czernecka, Paulina Dąbrowska, Marta Hoppe – 116 111 jako forma pomocy i wsparcia dla dzieci i młodzieży
Joanna Mikołajczyk – Kompleksowe wsparcie osób w spektrum autyzmu i ich rodzin
Barbara Chojnacka, Aleksander Cywiński – Troska o dobro dziecka w organizacji pozarządowej
Agnieszka Gazda – Subsydiarny charakter specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dzieci
Hanna Rugała – Organizacja pozarządowa jako przestrzeń realizacji kompetencji międzykulturowych

 

PROGRAM
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dziecko w organizacji pozarządowej”
22 kwietnia 2022, Warszawa, BUW