To pewnie w większości są oczywistości, ale je spiszę, bo często pojawiają się tego typu błędy:

  • Przed: kropką, przecinkiem, średnikiem, dwukropkiem, wielokropkiem, pytajnikiem, wykrzyknikiem, zamknięciem nawiasu, cudzysłowem zamykającym nie wstawiamy spacji. Po tych znakach – koniecznie! Z cudzysłowem otwierającym i otwarciem nawiasu jest odwrotnie, czyli przed nimi jest spacja, po nich jej nie ma. Niestosowanie się do tych zasad sprawia, że tekst wygląda bardzo głupio ,nieprofesjonalnie ( dziwacznie wręcz ) ,prawda ?
  • Zdanie kończymy kropką, także gdy całe jest cytatem pisanym w cudzysłowie, kończy się nawiasem lub całe jest nawiasem. PRZYKŁAD: „To całe zdanie jest cytatem, a na końcu ma jeszcze coś w nawiasie (czyli to)”.
  • Wielokropek ma bardzo konkretną liczbę kropek: trzy.
  • Zdanie może się kończyć wielokropkiem, pytajnikiem lub wykrzyknikiem – po tych znakach nie stawiamy już kropki.
  • Gdy stosujemy dywiz, łącznik (czyli to: „-”), nie wstawiamy wokół spacji. PRZYKŁADY: Bielsko-Biała, Warszawa-Bemowo, Świda-Ziemba, biało-czerwona, XX-wieczny, 30-dniowy.
  • W przypadku pisania o zakresach (stron, lat) stosujemy półpauzy, myślniki (czyli to: „–”), nie wstawiamy wokół spacji. PRZYKŁADY: s. 27–33, 1990–1994.
  • Pomiędzy liczbą i znakiem % nie wstawiamy spacji, czyli piszemy 25% a nie 25 %.
  • Pomiędzy znakiem § i liczbą wstawiamy spację, czyli piszemy § 44 a nie §44.

 


Zobacz:

Kwestie najważniejsze
Cytaty
Odsyłacze do literatury
Zapis bibliografii
Checklista przed wysłaniem

Drobiazgi ortograficzne – razem czy osobno
Błędy słownikowe