Tu obowiązuje kilka zasad:

  • Cytaty piszemy nie kursywą, ale zwykłą czcionką i w cudzysłowie, a gdy w jego środku znajduje się kolejny cudzysłów, ma on postać «…». Zatem „gdyby to był cytat, to byłby w cudzysłowie, a «cytat w cytacie» wyglądałby właśnie tak”.
  • Dłuższe cytaty (powyżej trzech linijek) zapisujemy w odrębnym akapicie (z odstępem na górze i na dole). W publikacji będzie to zapis mniejszą czcionką. Można tę mniejszą czcionkę zastosować w Wordzie – cytat będzie lepiej widoczny.
  • Wszelkie pominięcia fragmentów w cytacie oznaczamy wielokropkiem w nawiasie kwadratowym. PRZYKŁAD:  „Rzeczpospolita Polska […] zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela…”.
  • Wszelkie ingerencje autora w cytat zapisujemy w nawiasie kwadratowym.
  • Po cytatach zawsze zamieszczamy odsyłacze do literatury.

 


Zobacz też:

Kwestie najważniejsze
Odsyłacze do literatury
Zapis bibliografii
Checklista przed wysłaniem

Drobiazgi interpunkcyjne
Drobiazgi ortograficzne – razem czy osobno
Błędy słownikowe