kogodorady

Kogo najlepiej wybrać do rady rodziców?

Biorąc pod uwagę, że dominującą metodą tworzenia rad klasowych (z których wywodzą się jej przedstawiciele do ogólnoszkolnej rady rodziców) jest „łapanka”, a nie wybór spośród wielu czy nadmiaru chętnych, odpowiedź narzuca się sama: należy wybrać tego ...

patologia

Warto poznawać także patologię

Od ponad 10 lat podczas szkoleń, konferencji, konsultacji i innych spotkań miałem do czynienia z tysiącami rodziców zaangażowanych w działania rad rodziców w szkołach ich dzieci. Dziś widzę, że wypaczyło to moje widzenie świata, widziałem tę jego lep ...

bliznieta

Jak jest z głosami rodziców bliźniąt?

To zagadnienie jest bardzo na czasie, ponieważ dotyczy wyboru rad klasowych na pierwszym zebraniu w danym roku i liczby głosów, które mają rodzice w tych wyborach... Kiedy pierwszy raz zadano mi podobne pytanie, wydawało mi się, że to żart albo pr ...