Błędy słownikowe to takie, które dotyczą używania wyrazów w niewłaściwym znaczeniu, mylenia znaczeń itp. Czasem są one dla osób piszących… zaskakujące – te błędy mamy bowiem często mocno „wdrukowane” w głowie, po prostu tak mówimy „od zawsze”. Wszystkie poniższe przykłady zostały zaczerpnięte z obrabianych przeze mnie tekstów naukowych:

  • bynajmniej – w znaczeniu: przynajmniej (bynajmniej to wcale, ani trochę!)
  • cyfra – w znaczeniu: liczba
  • monitować – w znaczeniu: monitorować
  • posiadać (coś, jakieś cechy) – w znaczeniu: mieć, charakteryzować się
  • reprezentacyjny (np. przykład) – zamiast: reprezentatywny
  • spolegliwy (o kimś) – w znaczeniu: uległy (spolegliwy to taki, na którym można polegać)
  • statut (prawny) – zamiast: status (prawny)
  • zabezpieczyć (np. warunki, prawa) – zamiast: zapewnić, zagwarantować

 

 


Zobacz też:

Kwestie najważniejsze
Cytaty
Odsyłacze do literatury
Zapis bibliografii
Checklista przed wysłaniem

Drobiazgi interpunkcyjne
Drobiazgi ortograficzne – razem czy osobno